Verksamheter

Gudstjänster

Församlingen träffas i regel varje söndag kl 11:00 för att fira gudstjänst (undantag förekommer, se kalendern). Gudstjänsten är offentlig och alla är varmt välkomna!

Gudstjänsten utgör, tillsammans med bönen, församlingens huvudsakliga verksamhet. Här träffas alla åldrar för att ta del av sång och musik, förkunnelse, bön, vittnesbörd, m.m. I samband med gudstjänsten har vi även söndagsskola för barnen. Efter varje gudstjänst bjuder församlingen på fika. Första helgen i månaden firar vi i regel nattvard under gudstjänsten. Du som är troende är välkommen att fira nattvard tillsammans med oss. Om du är ny i bygden, funderar på att besöka oss eller om du bara vill veta mer så ser vi framemot att komma i kontakt med dig. Kontakta oss här.

Bön och bibelstudium

Varje tisdag kl 19:00 träffas församlingen för gemensam bön och bibelläsning. Vi delar aktuella böneämnen och ger möjlighet för förbön. Samlingarna är öppna för alla, välkommen. Det går också att skicka böneämnen till oss så ber vi för ditt böneämne på vår samling – kontakta oss här.

Barn och ungdomsverksamhet

Söndagsskola

I samband med söndagens gudstjänst har vi en enklare undervisning och särskilda aktiviteter för barnen.

D.O.G. (Depend on God)

Varannan fredag mellan kl 18-19 samlar vi bygdens barn i åldrarna 7-12 år. Vi ger en kortfattad undervisning om den kristna tron, sjunger några sånger, samt ordnar med aktiviteter och lekar.

Ungdomssamlingar

Varje fredag kl 19:00 har vi ungdomssamlingar. Alla med ett ungdomligt sinnelag är välkomna! Samlingarna hålls på olika platser i Vindelns kommun. Här träffas ungdomarna för att lovsjunga, be, ta del av undervisning, fika, och delta i olika aktiviteter. Hör av dig om du vill veta mer.

Verksamhet för äldre

Dagledigträff

En gång i månaden anordnar församlingen träffar för bygdens daglediga. Det brukar vara uppskattade träffar, med föreläsning, fika och samtal.

Andakter på äldreboenden

Tillsammans med de andra församlingarna i Vindelns kommun ansvarar vi för att hålla andakter på kommunens äldreboenden. Verksamheten riktar sig främst till de som lever och bor i anknytning till äldreboendena. Vi sjunger från psalmboken, ber och håller en kortfattad andakt.

Mission

Israels vänner
Israels Vänner – Välsigna Israel med oss (israelsvanner.se)

Lev Hatsafon – Nordens hjärta
Deras YouTube-kanal (finska) Channel Lev Hatsafon – YouTube

IBRA
IBRA